Het spaarsysteem kan enkel gebruikt worden om te betalingen te doen :

 • Voor Europese verplaatsingen
 • Voor het abonnement van het nieuwe seizoen
 • Voor tickets
 • Voor het gebruik van de vooraf te betalen buskaart

Let op ! Er dienen wel enkele regels in acht genomen te worden ! ! !

 • Er kunnen geen drankbonnetjes mee aangekocht worden.
 • Het kan niet gebruikt worden voor de gewone busbetaling
 • Het te betalen bedrag moet reeds op de rekening gestort zijn.
 • Het dient niet om op afbetaling iets te betalen .
 • Ieder lid kan de controle op zijn saldo behouden, en beslist hoeveel en  wanneer er gestort wordt.
 • Het beheer en de controle is in handen van de schatbewaarder.
 • Deelname aan het spaarsysteem kan enkel door te storten op het rekeningnummer : BE92 2357 1745 1923.  – Vermeld steeds je naam bij iedere betaling !
 • Het is geen verplichting. Ieder beslist voor zichzelf of hij /zij eraan deelneemt.