Klachten en/of suggesties kunnen steeds schriftelijk worden overgemaakt aan leden van het bestuur. Enkel deze klachten en/of suggesties worden later op de bestuursvergadering besproken.

Iedereen staat in voor zijn eigen daden en is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen, tijdens de deelname aan de activiteiten met PT.

In ernstige gevallen kan het bestuur zelf de politie verwittigen (diefstal, zwaar hooliganisme)

Het bestuur kan personen weigeren in belang van de groepsgeest en/of na
schriftelijke verwittigingen voor diverse incidenten.

Het bestuur heeft het recht om leden te weigeren voor deelname van wedstrijden, indien zij een te groot negatief saldo ( achterstallige betalingen) hebben.

Het bestuur heeft altijd het laatste woord in beslissingen die genomen worden om de organisatie van de club te vrijwaren.